Příchovické haiku

Večerem stopou
stávám se černobílou
dobou tou dobou