Krásný adventní čas přeje Zelená Nina

Téma zeleniny se ve školních osnovách většinou probírá v září/říjnu a nebo v dubnu/květnu. Ale tento rok je všechno trochu jinak. A tak jsme se třeťáky z Brány jazyků mluvili o zelenině v prosinci. Díky tomu byl prostor vytvořit obrázky s adventní náladou.